Jakým způsobem se v tomto turistickém systému pohybovat?

 

Stříbrné pomezí nabízí tři druhy tras, a to pro cyklisty, pěší a trasy kombinované, které jsou určeny pro obě skupiny. Turista si v mapě (na informačních tabulích, v propagačních materiálech či na webových stránkách) vybere trasu, kterou chce uskutečnit. Důležitá jsou čísla patníků, přes které bude projíždět nebo procházet. V terénu se bude orientovat pomocí značení, které ho turistickým systémem provede. Základem značení jsou očíslované patníky se šipkami, které ho navedou k dalšímu patníku na zvolené trase. Na některých křižovatkách jsou umístěny místo patníků přehledné směrové tabule. Mezi jednotlivými křižovatkami s patníky nebo směrovými tabulemi pomáhá turistům pro orientaci doplňkové značení v podobě kulatých symbolů umístěné na sloupech veřejného osvětlení, stromech atd. Pro snazší seznámení se systémem využijte doporučené trasy.